Členské příspěvky

 
ODDÍLOVÉ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JARO 2018
Příspěvky vybírá  trenér nebo vedoucí mužstva, který odevzdá OP do 30.4.2018
Nebo můžete přeposlat na účet FC Rožnov p.R. ČSOB č.ú: 155365493/0300
v.s. rodné číslo hráče nebo ID číslo hráče
  • 1/2 roční příspěvek ve výši 1500,-Kč