Členské příspěvky

 
ODDÍLOVÉ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY podzim 2019
Příspěvky vybírá  trenér do 30.10.2019
- nebo můžete přeposlat na účet FC Rožnov p.R. ČSOB č.ú: 155365493/0300
v.s. rodné číslo hráče nebo ID číslo hráče
  • 1/2 roční příspěvek ve výši 2000,-Kč