Členské příspěvky

 
Oddílové a členské příspěvky pro první 1/2 rok 2017
 
1/2 roční příspěvek pro ročníky 2008 ve výši 1200,- Kč
1/2 roční příspěvek pro ročníky 2006 a 2007 ve výši 1500,- Kč
Odešlete do 15.4.2017 OČP na číslo účtu 155365493/0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte.